Uusiutuva energia – sitä me teemme Cleantechillä

10 Jun, 2022 | admin | No Comments

Uusiutuva energia – sitä me teemme Cleantechillä

Viime vuosina uusiutuvan energiantuotannon osuus maailman energiantuotannosta on ollut kasvussa. Sen ansiosta ympäristöä säästävien teknologioiden ja ratkaisujen, kuten Cleantechin, avulla voidaan saada aikaan vähäpäästöisiä energialähteitä.

Cleantech Suomi on yksi alan johtavista edistäjistä. Cleantech Suomi on kattava julkisen ja yksityisen sektorin yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian ja ekotehokkaan liiketoiminnan kasvua Suomessa. He pyrkivät auttamaan suomalaisia yrityksiä ottamaan käyttöön uusia, ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja teknologioita, joiden avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja parantaa ympäristön laatua.

Cleantech Suomen toiminta on vaikuttanut maailmanlaajuisesti. He tarjoavat asiantuntemusta ja rahoitusta sekä edistävät innovatiivisia tapoja tuottaa, tallentaa ja tehokkaasti kuluttaa energiaa. Heille on myönnetty useita arvostetuimpia kehitysyhteistyöpalkintoja ja he ovat esiintyneet useissa suurissa tiedotusvälineissä.

Uusiutuvan energian osuuden lisäksi Cleantech Suomi keskittyy myös kiertotalouden edistämiseen, hajautettujen energialaboratorioiden perustamiseen sekä uudenlaisten ratkaisujen löytämiseen ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Cleantech Suomi toimii aktiivisesti edistämisen puolesta sekä Suomessa että globaalisti miljoonien ihmisten elinolosuhteiden parantamiseksi ja ratkaistaakseen paras mahdollinen taistance future tarjoaa.

Jokainen meistä voi tehdä oman panoksensa osallistumalla uusiutuvien energiantuotannon ja ekotehokkaan liiketoiminnan viimeaikaisiin kehityskuluihin – ja muutenkin osoittamalla tukensa Cleantech Suomelle. Luomalla yritykset, joissa kehitettyjë uusia ratkaisuja sekcestetaan ja otetaan kantaa maailmanlaajuisiin energiakysymyksiin, me voimme aloittaa muutoksen!

Tänään puhumme uusiutuvasta energiasta ja siitä, miten Cleantechilla teemme työtä sen edistämiseksi. Uusiutuvat energialähteet ovat ympäristön suojeluun ja kestävän kehityksen tukemiseen tärkeitä ratkaisuja.

Cleantech on innovatiivinen teknologia, joka auttaa meitä saavuttamaan parempia tuloksia ympäristökysymyksissä. Olemme edistyneet merkittävästi uusiutuvan energian lisäämisessä ja tuotannossa, ja meillä on kansainvälisten kumppaneidemme kanssa laaja valikoima hankkeita eri puolilla maailmaa. Yksi hankkeistamme on aurinkoenergian hyödyntäminen eri alueilla Turkissa ja Venäjällä.

Kuluneiden vuosien aikana olemme myös aktiivisesti tutkineet ja kehittäneet tuulivoiman tuotantoa eri alueilla, joista esimerkkinä on Norjan merialueilla toteutettu hanke. Toinen hankkeemme vesivoiman tuotannossa on virolainen hanke, jonka avulla tuotamme sähkögeneraattoreita.

Tavoitteemme on tuottaa lisää ja laadukkaampaa energiaa, vahvistaa ympäristöystävällisiä ratkaisuja ja edistää kestävien ratkaisujen luomista. Haluamme auttaa yrityksiä ja organisaatioita oppimaan nykypäivän tekniikoista, parantamaan prosessejaan ja helpottamaan niiden ilmastovaikutusten minimoimista. Toivomme, että jightsamme auttavat kestävien innovointien edistymistä ja tutkimusta yhteiskunnassamme.

Tänä päivänä uusiutuvan energian rooli on yhä tärkeämpi ja se on esillä yhä enemmän mitä uusimmassa talous- ja ympäristöpolitiikassa. Uusiutuva energia voi tarjota meille ekologisesti kestävämpi ja pidemmälle ulottuva energian tuotantomenetelmä.

Cleantechillä eli ”puhdas-teknologialla”, pyrimme hyödyntämään luonnonresursseja mahdollisimman tehokkaasti, vähentämällä samalla hiilidioksidipäästöjen aiheuttamia ongelmia. Me teemme sen Kehittyneen Software Engineering -ajattelun (ASE) avulla. ASE:ssa suunnitellaan uuden teknologian toiminnallisuutta ja ominaisuuksia, mahdollistaen samalla uusien ratkaisujen löytämisen cleantechille.

Kehitämme myös kevyitä verkkokokonaisuuksia, jotka mahdollistavat luotettavamman ajanhallinnan ja energiansyötön hallinnointijärjestelmien hajautetun tietomallin mahdollistamiseksi ja tiedon jakamiseksi useiden laitteiden välillä. Yhdessä nämä ratkaisut auttavat vaurioituneen infrastruktuurin palauttamiseen ja vahingon minimoimiseen.

Suomi on täynnä uusiutuvan energian mahdollisuuksia – ja sinun tehtäväsi on ottaa ne huomioon.Cleantechilla haluamme auttaa yrityksiä ja organisaatioita hyödyntämään uusiutuvaa energiaa ja luomaan paremman ympäristön meille kaikille.

Vastuullisuudella on tulevaisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä merkitys, ja se voi hyödyttää niin yrityksiä kuin planetaariota. Cleantechin ansiosta voimme siis luoda enemmän ekologisesti kestäviä ratkaisuja, jotka edistävät kestävän kehityksen agenda21-ohjelmamme mukaisesti.

Energiatehokkuuden lisäksi Cleantech tarjoaa asiakkailleen myös ohjelmistokehitystuotteita ja -palveluita, joilla voimme muuttaa liiketoimintamalleja, parantaa prosessien toiminnallisuutta ja lisätä tuottavuutta. Yhdistelemme sopivaa teknologiaa ja innovatiivista suunnittelua, jotta asiakkaamme ovat innovatiivisempia ja ottavat paremmin huomioon ympäristön.

Cleantechin työ on rakennettu helpottamaan asiakkaiden työtä ja helpottamaan heidän kulkuaan kohti kestävien energiamahdollisuuksien hyödyntämistä. Siksi jatkamme töitä uusimpien teknologioiden ja palvelujen luomiseksi, jotka auttavat vihreitä ratkaisuja eteenpäin.

Oletko valmis astumaan ensimmäisen askeleen kohti uusiutuvien energialatauksen maailmaa? Tervetuloa meille Cleantechille, jotta voimme auttaa sinua matkan varrella!