Suomi panostaa voimakkaasti ympäristötoimintaan

10 Jun, 2022 | admin | No Comments

Suomi panostaa voimakkaasti ympäristötoimintaan

Suomi on tunnettu erittäin ammattilaisesta ja innovatiivisesta ympäristöstrategiastaan, ja on ryhtynyt tekemään enemmän kestäviä ratkaisuja vuosien ajan. Nyt Suomi on lisännyt panostuksiaan ympäristötoimintaan.

Viime vuosina maassa on hyväksytty lukuisia uusia säädöksiä, joilla pyritään edistämään ilmastonmuutoksen torjuntaa ja vahvistamaan ekologisen turvallisuuden edellytyksiä. Yhtenä päätavoitteena on saada aikaan positiivisia muutoksia Suomen ilmastoon.

Konkreettisina toimina Suomi on lisännyt sijoituksiaan uusiutuviin energianlähteisiin ja vaiheittainen sulkeminen nolla-hiilidioksidikaasulla tuotettujen polttoaineiden käytöstä. Maa taistelee myös sitoutumalla valtakunnallisiin puhdistussopimuksiin ja lukuisiin kansainvälisiin ympäristöalueisiin, kuten Kioton sopimukseen ja Pariisin ilmastosopimukseen.

Suomen valtion rooli ympäristönsuojelussa on melko merkittävä. Vuonna 2019 Suomi julkaisi itsenäisen maailmanlaajuisen seurantaraportin ympäristötoimistaan, joka osoittaa, että Suomi on edelläkävijöitä alalla. Raportissa on tehty selväksi, että maalla on paljon todistettavaa ja potentiaalia johdonmukaisuudessaan seurata ja edistystavoitteita saavuttaa.

Nyt tulokset alkaen nousemaan esille ja yhteenvetona voidaan sanoa, että Suomen johtavan roolin ansiosta maamme todella panostaa voimakkaasti ympäristönsuojeluun. Niinpien siihen odotetaan myös edelleen esitettäviin paljon tukea sekä jatkossa lisätoimenpiteit pohjoismaisen esimerkin muodossa.

Suomi on maana viime vuosina keskittynyt yhä enemmän ympäristöasioihin. Tavoitteena on edistää hiilineutraalia ja resurssitehokasta kehitystä. Suomi onkin panostanut voimakkaasti ympäristötoimintaan ja ottanut käyttöön monia palkitsevia toimia.

Yksi merkittävimmistä toimista on ilmastonmuutosohjelma, jonka pohjalta Suomi on allekirjoittanut sekä Pariisin että Kioton sopimukset. Ohjelmassa määritellään, miten Suomen ympäristö- ja energiatavoitteita tulee edistää.

Suomi on myös ryhtynyt kumppaniksi Euroopan unionin sivuviranomaiselle, joka vastaa tieteen ja innovaatioiden toimialasta. Tarkoituksena on luoda uusia ratkaisuja kestävien teknologioiden luomiseksi ja kehittämiseksi, joilla on positiivinen vaikutus ilmastoon ja ympäristöön.

Valtion avulla myös yritykset voivat ottaa osaa ympäristötoimintaan. Ympäristötekojen ja -hankkeiden avulla tarjotaan mahdollisuus projektien toteuttamiseen tai muiden ympäristötoimien tukemiseen. Tämä avaa yrityksille tiekartan kestävien ratkaisujen luomiseen.

Ympäristöasioiden edistäminen on Suomelle erittäin tärkeä asia ja maan lainvalmistelijat tekevät työtä vahvan alueellisen sopimuksen saamiseksi saavuttaakseen tavoitteensa. Suomen ponnistelut ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovatkin palkitsevia ja askel kohti parempaa huomista.

Suomen hallitus on ilmoittanut panostavansa erityisesti ympäristöasioihin ja luonnon suojeluun. Tämä on hieno askel eteenpäin Suomen edistäessä kestävää kehitystä ja liittymällä YK:n globaaliin hiilineutraaliustavoitteeseen vuoteen 2050 mennessä.

Konkreettisina toimina hallitus on esimerkiksi ilmoittanut panostavansa ensimmäisten joukossa valtioiden hiilihuoltajojen kehittämiseen. Lisäksi isot investoinnit tulevat kohdentumaan erilaisiin hankkeisiin, joilla Suomi voi vähentää päästöjä ja edistää uusiutuvan energian käyttöä.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen on korostanut, että uusimpien toimien lisäksi Suomi tulisi poistamaan maasta fossiiliset polttoaineet mahdollisimman nopeasti, vahvistaakseen sen paikkaa kestävän energian ja teollisen talouden pioneerena tiedeyhteisön ja maailmanlaajuisella tasolla.

Nykyisin ymmärrämme, että meidän kaikkien on vastuullisesti toimittava suojellaksemme maapallomme ympäristölle meiltä perittyyn muotoonsa ja estettävä ilmastonmuutos. Tulevaisuudessa alkaneet toimet sekä Suomen johtama aloite auttavat meitä hyödyntämän luonnonvarat tehokkaasti ja löytämään mahdollisuuksia kestävien ratkaisujen tarjoamiseen sen sijaan, ettemme loukkaamiisi luontoa liiallinen panostamme.

Suomi on aiempaa huomattavasti voimakkaammin panostanut ympäristöasioihin ja ympäristötoimintaan viime vuosina. Päätökset, jotka koskevat ympäristöön vaikuttamista ja ympäristö&suojelutoimia ovat edennyet erittäin nopeasti, ja Suomi kertoo menevänsä tuulivoiman suhteen pidemmälle kuin mitä monet muut maat tekevät. Suomi on esimerkiksi sitoutunut joustavuus- ja yhteistyösopimukseen taaksepäin applikaation energian mallintamiseksi ja jousitus talouden hallintaan sekä Euroopan unionin sisäiseen kilpailun edistämiseen.

Tuulivoiman lisäksi Suomi on lisännyt panostuksiaan muihinkin ympäristötoimintoihin. Maa on ottanut aktiivisen roolin energiatehokkuussopimuksessa, jotta energian säästön todellinen potentiaali saataisiin hyödynnettyä. Suomi on myös toteuttanut globalisaation ja ympäristönsuojelu kestävien tuotteiden standardoinnissa, samalla edistyessä elintarviketurvallisuuden parantamiseksi sekalainen toimenpiteiden paketti.

Suomessa on jo lukuisia energiatehokkaita aloitteita ja kampanjoita kuten levi-kuljetus, energiatiedonanto ja energiatehokkuusprojekteja, joilla pyritään vahvistamaan ihmisten lisäksi organisaatioiden ja muiden ryhmien ymmärrystä energiatehokkuuden mahdollisuuksista.

Nykysukupolvi tukee tietoisen valistuksen edellytykset vastuulliselle ympäristöntutkimukselle, viestinnalle ja toiminnoille, jotka auttavat suomalaista yhteiskuntaa varmistamaan, että me kaikki olemme osa laajempaa ekosysteemien älykkäitä ratkaisuja. Nythyn ympäristönsuojelu tuntuu Ranskan pyrkimyksillä tasolle ja eriarvoisuuden poistamisen polulla tukee maamme uudelleensuuntausta strukturoitujen prosesseihin, joissa pyrimme saavuttamaan ekosysteemien toipumisen ja terveydenhuollon laadun nostamisen.