Cleantech-termi kattaa teknologiat, palvelut ja prosessit joilla etsitään ratkaisuja tuotannon

10 Jun, 2022 | admin | No Comments

Cleantech-termi kattaa teknologiat, palvelut ja prosessit joilla etsitään ratkaisuja tuotannon

Cleantech on termi, joka kattaa teknologiat, palvelut ja prosessit, joita käytetään ratkaisujen löytämiseen tuotannossa. Se tarkoittaa kaikkea uusiutuvasta energiasta ja kuljetusjärjestelmistä jätevedenkäsittelyyn ja ydinvoimaloihin.

Työskentelemme edelleen saadaksemme käsityksen siitä, mitä cleantech todella tarkoittaa, mutta toistaiseksi se on saanut paljon vauhtia mediassa (hakukoneet). Cleantech kattaa teknologiat, jotka kattavat akkujen varastoinnin, jäteveden käsittelyn, aurinkoenergian ja paljon muuta.

Aloitaksemme cleantechin kanssa tarkastelemme ensin määritelmää: Cleantech: “laaja luokka vihreitä teknologioita, jotka käyttävät puhtaita energialähteitä, kuten aurinkopaneeleja…” Sitä pidetään myös toimialana, jolla on suuri kasvupotentiaali tulevaisuuden hankinnassa. suuren markkinapohjansa ansiosta.

Cleantech on yleistermi tekniikoille, palveluille ja prosesseille, joita käytetään tuotannossa. Käsitteen keksi kirjailija Andrew McAfee kirjassaan “The Internet of Things: The Year We Make Everything” (Harvard Business Review Press, 2004).

“Cleantech”-konseptia on sovellettu käytännössä kaikilla toimialoilla ja sektoreilla. Tarve käyttää cleantech-pohjaisia ratkaisuja osana web 2.0 -talouden kasvumallia on lisääntynyt. Tämä sisältää uusien ohjelmistosovellusten, sulautettujen järjestelmien, Internet-of-Things (IoT) -laitteiden, robottien ja mobiililaitteiden kehittämisen, joita käytetään tehtaissa ja muissa paikoissa. Tämä voidaan tehdä kehittämällä uusia epätavanomaisia liiketoimintamalleja käyttämällä uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- tai tuulivoimaloita fossiilisten polttoaineiden polttamisen sijaan.

Cleantech-sektori on nopeasti kasvava ala 2000-luvulla. Alle 50 vuodessa valtavat ympäristöongelmat ratkaistaan. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan uusia teknologioita ja työkaluja, jotka parantavat tuotantoprosesseja ja minimoivat samalla ekologista jalanjälkeä.

Cleantech on laaja käsite, joka kattaa teknologiat, palvelut ja prosessit, jotka on kehitetty ratkaisemaan ympäristöongelmia.

Cleantech on mikä tahansa tekniikka, palvelu tai prosessi, joka auttaa vähentämään ympäristön saastumista. Se tekee sen tuottamalla enemmän energiaa vähemmillä luonnonvaroilla (yleensä uusiutuvilla) ja luomalla puhtaan ja uusiutuvan ekosysteemin.

Tämä osio antaa yleiskatsauksen cleantechistä ja tuo esiin tärkeimmät, jotka todennäköisesti vaikuttavat elämäämme lähitulevaisuudessa, kuten sähköautot ja aurinkovoimalat.

Cleantech-markkinat kasvavat hälyttävää vauhtia. Ja teollisuus ei kestä sitä. Joten mikä on ratkaisu?

Jotkut ihmiset työskentelevät löytääkseen teknisiä ratkaisuja näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja niiden toteuttamiseksi. He käyttävät koneoppimista ja muita datalähtöisiä lähestymistapoja löytääkseen ratkaisuja ympäristömme puhdistamiseen, energiatehokkuuden lisäämiseen ja niin edelleen.

Cleantech on ala, joka muuttaa tapaamme tuottaa, käyttää ja hävittää energiaa. Tällä alalla on monia etuja yhteiskunnan ja ympäristön kannalta. Cleantech-tuotteet kasvavat nopeammin kuin mikään muu energialähde historiassa. Jos emme ryhdy päättäväisiin toimiin nyt, on liian myöhäistä estää ilmastokriisiä tai vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista kestävillä vaihtoehdoilla.

Esimerkiksi cleantech-sektorilla on alalla omanlaisensa kirjoittajia, kuten Energy Writers ja Energy Advisor, jotka voivat auttaa asiakkaitaan uutisissa tietyistä cleantech-projekteista tai -tekniikoista. Näillä kirjoittajilla on vastineita perinteisessä mediassa, kuten sanomalehdissä, aikakauslehdissä, tv- ja radioasemissa jne.

Öljy- ja kaasuteollisuus on hallinnut cleantech-maailmaa vuosikymmeniä. Uusiutuvan energian, hajautetun tuotannon ja sähköajoneuvojen nopea kasvu muuttaa tämän. Jotkut yritykset haluavat kuroa kiinni näihin teknologiatrendeihin parantaakseen kilpailukykyään, kun taas toiset jahtaavat niitä omista syistään.

Cleantech-teollisuus on segmentoitu muutamaan alasegmenttiin: vihreät energiajärjestelmät, kemialliset prosessit sekä uusiutuvat ja tehokkaat materiaalit. Teollisuus käyttää kaikkia näitä tekniikoita kustannusten alentamiseen, tehokkuuden lisäämiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Tärkeä tekijä kestävien tuotantoratkaisujen löytämisessä on pääomakustannukset, jotka voidaan määrittää materiaalikustannusten (CAM), energiakustannusten (ECM) tai kokonaiskäyttökustannusten (TOC) avulla. CAM määräytyy käyttämällä maksamia syöttötariffeja.

Cleantech on laaja ala, joka sisältää kaikki ympäristöongelmien ratkaisemiseen liittyvät aiheet, teknologiat ja palvelut. Suurin osa teknologioista on kehitetty ratkaisemaan tiettyjä ongelmia yhteiskunnassa.

Voidakseen tehdä tämän tehokkaasti yritysten on ymmärrettävä käsite ja keskityttävä yhteen ongelmaan kerrallaan. He eivät saa yrittää ratkaista eri alojen ongelmia samanaikaisesti. Esimerkiksi aurinkovoimaa tuulivoimaloihin tai vedenpuhdistusjärjestelmiä vedenpuhdistuslaitoksiin voidaan käsitellä erikseen.