Mitä on Cleantech?

Cleantech-termi kattaa teknologiat, palvelut ja prosessit joilla etsitään ratkaisuja tuotannon ja kuluttamisen aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Cleantechin osa-alueita ovat muun muassa uusiutuva energia, uusiokäyttö ja kierrätys, jätteidenkäsittely, liikenneratkaisut ja informaatioteknologian järjestelmät.

Perinteisesti cleantech on liitetty etenkin teollisuuden ja maatalouden haittojen vähentämiseen, mutta viime aikoina myös palvelut ja kuluttajaratkaisut ovat nousseet suurempaan rooliin. Esimerkiksi kestävän matkailun kehittäminen on myös osa cleantech-ajattelua.

Cleantech-klusteriin kuuluu siis yrityksiä ja toimijoita hyvin monilta aloilta. Suomessa tilastokeskus määrittää ympäristöliiketoiminnan seuraavasti: ”toimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon”. Ympäristöliiketoiminta ei ole tilastoissa erillinen teollisuudenalan, vaan sitä harjoitetaan useissa eri toimialaluokissa.

Vuonna 2018 Suomen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli 40 miljardia euroa, ja henkilötyövuosia kertyi 160 000. Kyseessä on myös merkittävä vientituote: viennin arvo samana vuonna oli noin 9 miljardia euroa ja avonlisäys lähes 16 miljardia euroa.

Ympäristöjärjestö WWF:n laatimassa Global Cleantech Innovation indeksissä vuodelta 2017 Suomi sijoittui maavertailun kakkoseksi Tanskan jälkeen. Pohjoismaat kokonaisuudessaan ovat globaalisti merkittävä cleantech-innovaation keskus.

Kohti hiilineutraalia Suomea

Suomen tavoitteena on olla maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta. Hallituksen tiekartassa määritellyn aikataulun mukaan tämän tulisi toteutua vuoteen 2035 mennessä.

Biotalous, kiertotalous ja cleantech tulevat olemaan merkittävässä roolissa tämän tavoitteen saavuttamisessa. Hallitus perustaa ilmastorahaston, jolla kiihdytetään investointeja puhtaan teknologian ratkaisuihin.

Jo aiemmin Euroopan komissio oli julkaissut Vihreän kehityksen investointiohjelman. Sen tavoitteena on kerätä yli 1000 miljardia euroa julkisten ja yksityisten sijoitusten kautta.